Van Steen en Staal organiseert uw

nieuwbouw- en renovatieprojecten

Utiliteitsbouw • Woningen • Zorg • Monumenten

betrouwbaar, snel, professioneel en creatief

 

Lopende projecten:

Herihuisvesting hallen F, G, J, faculteit 3mE TU Delft
Ontwikkeling gebouw EWI, TU Delft
Renovatie en restauratie Notarieel Archief, iov TeKa Groep
Herontwikkeling voormalige A-vleugel tot hotel, iov TeKa Groep

 


Waar je in Nederland ook winkelt, je kunt er niet omheen: leegstand. Een lege etalage, papier achter de ruiten, een niet geveegde stoep: het is allemaal geen reclame voor de winkelstraat. Gemiddeld staat er van elke twaalf winkels eentje leeg. Dat betekent nogal wat voor die straten. Want de elf naastgelegen gevels kunnen er prachtig uitzien, de rotte kies doet de sfeer geen goed.

17-05-2021 Lees meer

In deze reeks artikelen staat de vraag centraal, hoe kwaliteit in architectuur te beoordelen is. Het beantwoorden van die vraag is belangrijk. Niet alleen omdat de levensloop van architectuurstudenten er mede door bepaald wordt, maar ook omdat er grote commerciële belangen mee gemoeid zijn. En tenslotte omdat we als gebouwgebruikers gebaat zijn bij de hoogst mogelijke architectonische kwaliteit.

10-12-2019 Lees meer


Referenties

Rijksvastgoedbedrijf

Projectmanagement van renovatieprojecten in diverse gevangenissen: brandveiligheid, beveiliging, interne verbouwingen en klimatologische verbeteringen.

Spangesekade

Ontwikkeling van kantoorruimten voor eigen rekening en risico. Op deze plek waren tot 2011 alleen garagebedrijven gevestigd. Na de drie units van Van Steen en Staal volgden er meer, waardoor de kade nu een bloeiend stukje Rotterdam-West is.

Havenbedrijf Rotterdam

Technisch vastgoedmanagement en organisatie van enkele projecten. De Onderzeebootloods bijvoorbeeld, waar ik twee jaar achtereen heb geholpen bij de totstandkoming van een tentoonstelling van museum Boijmans.

Woonstad

Maken van een voorstel voor de winkelgevels op de Kruiskade, in opdracht van de Alliantie West-Kruiskade.

Tot 2006 ook technisch beheer van de omvangrijke woningportefeuille.

Universiteit Utrecht

Verbeteren van de elektrische veiligheid van de gebouwen van de Universiteit. De vastgoedportefeuille omvat circa 150 gebouwen, die in een periode van 3 jaar moeten gaan voldoen aan de laatste normen.

BAM Wonen

Projectmanagement van diverse renovatie- en nieuwbouwprojecten, van initiatief tot overdracht aan projectleider realisatie. Opdrachtgevers waren onder andere AM, Blauwhoed en een stichting voor ouderenhuisvesting.

IPD Opleidingen

Docent Bouwkunde voor de opleiding Makelaardij OG. Het vak Bouwkunde is één van de 6 verplichte vakken. De lesstof omvat 1600 bladzijdes en wordt in 8 cursusdagen overgebracht aan de studenten, die over zeer verschillende achtergrondkennis beschikken.

Gezondheidscentra Mariastraat en Mathenesserlaan

Voor de interne verbouwingen hebben we met een team van Vastgoedmeesters zowel ontwerp als projectmanagement verzorgd. Ook de onderhandelingen met de verhuurder en het opstellen van de meerjarenbegrotingen zijn door ons verzorgd.